Bank Centralny Bahamów wyznacza 2-letni cel integracji CBDC

Bahamy nakazują przyjęcie Sand Dollar CBDC w ciągu dwóch lat, zmuszając banki do modernizacji systemów informatycznych w celu lepszej integracji. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Aby przyspieszyć przyjęcie nego (CBDC), “Sand Dollar”, Bahamy wyznaczyły dwuletni harmonogram integracji waluty z operacjami banków komercyjnych. John Rolle, prezes Banku Centralnego Bahamów, poinformował o planach ustanowienia niezbędnych przepisów i zapewnienia wszystkim bankom